About

17 Δεκεμβρίου 2012

Έναρξη Υλοποίησης Προγράμματος Δημιουργίας Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Υπηρεσίας στο ΓΝ Γιαννιτσών .


Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του, το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών ως συμπράττων φορέας, με δικαιούχο φορέα την Ι.Ν.Ε Γ.Σ.Ε.Ε και σύμφωνα με τη συμφωνία συνεργασίας μας για τις ενημερωτικές δράσεις του Προγράμματος Δημιουργίας Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Υπηρεσίας στο ΓΝ Γιαννιτσών, σας ενημερώνουμε για την έναρξη υλοποίησης του, που έγινε στις 26.11.2012.

Τη Δευτέρα στις 26.11.2012 παρουσιάσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών και ανέλαβαν υπηρεσία όλοι οι ενδιαφερόμενοι, που μας είχαν αποσταλεί σε πίνακα Προσληπτέων από την ΙΝΕ ΓΣΕΕ και συγκεκριμένα 87 άτομα κλάδου/ειδικότητας:  12 Νοσηλευτές, 7 Βοηθοί Νοσηλευτών, 3 Κοινωνικοί Λειτουργοί, 4 Υπάλληλοι Διοικητικού, 1 Νηπιαγωγός, 1 υπάλληλος Πληροφορικής, 1 Χειριστής Η/Υ, 3 χειριστές Ιατρικών Εργαστηρίων, 2 Ψυχολόγοι, 1 Επισκέπτρια υγείας, 4 Φυσιοθεραπευτές, 1 Βοηθός Φαρμακείου, 2 Επιμελητές πρόνοιας, 2 Ηλεκτρολόγοι, 1 Ψυκτικός, 3 Οδηγοί, 8 Γενικών καθηκόντων, 8 εργάτες, 4 κηπουρούς, 3 Μάγειρες, 7 καθαριστές – καθαρίστριες, 3 τραπεζοκόμοι, 2 Μαίες, 3 Μεταφορείς ασθενών. Στη συνάντηση υποδοχής των ωφελουμένων του Προγράμματος με το Διοικητή του Νοσοκομείου, παρουσιάσθηκαν οι στόχοι του προγράμματος, οι όροι εργασίας τους και το πλαίσιο συνεργασίας τους με το Νοσοκομείο. Επίσης αναφέρθηκαν οι όροι αποδοχών των ωφελουμένων, που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου  και του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  - στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  2007-2013. Επίσης παρουσιάσθηκαν οι υπάλληλοι του ΓΝ Γιαννιτσών, που έχουν ορισθεί ως υπεύθυνοι των δράσεων του προγράμματος και οι υποχρεώσεις τους για την τήρηση των παρουσιολογίων καθώς και για τις γραπτές αναφορές προόδου των δράσεων. Ήδη σε αυτό το διάστημα έχουν γίνει όλες οι τοποθετήσεις τους και υπάρχει εξέλιξη στις δράσεις του προγράμματος.
Συγκεκριμένα  :
Ø  Στα πλαίσια της δράσης «Κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής στήριξης» πραγματοποιούνται :Αιμοληψίες ατόμων που δεν μπορούν μετακινηθούν, διευκόλυνση διαδικασιών πρόσβασης όσων χρήζουν περαιτέρω αντιμετώπισης σε τοπικές ή περιφερειακές εξειδικευμένες υπηρεσίες και επαγγελματίες υγείας, συνοδεία στα διάφορα τμήματα  για την υποβοήθηση , ώστε να γίνουν  διάφορες εξετάσεις, θεραπευτικές ασκήσεις, κ.ά
Ø  Στα πλαίσια της δράσης «Ψυχοκοινωνική στήριξη οικογενειών και ατόμων που φροντίζουν άτομα με επιβαρυντικές  σωματικές και ψυχικές νόσους» πραγματοποιείται ψυχολογική στήριξη από ειδικευμένους κοινωνικούς επιστήμονες οικογενειών και ατόμων που φροντίζουν άτομα με επιβαρυντικές σωματικές και ψυχικές  νόσους π.χ. καρκίνου καρδιοπάθειες, ψυχώσεις και νοητική καθυστέρηση, ΑΜΕΑ  κ.ά.
Ø  Στα πλαίσια της δράσης «Ιατρικός Οικογενειακός Προγραμματισμός» ειδικευμένο προσωπικό  παρέχει  εξειδικευμένες  υπηρεσίες σε θέματα ισότητας, αντισύλληψης, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Ειδικότερα: Κλινική γυναικολογική εξέταση, εξέταση κατά Παπανικολάου, έλεγχος των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, ψυχοσωματική προετοιμασία για την εγκυμοσύνη και τον τοκετό. Ενημέρωση για τις αντισυλληπτικές μεθόδους, τον προγραμματισμό μιας επιθυμητής εγκυμοσύνης, τη ρύθμιση των μεσοδιαστημάτων μεταξύ των κυήσεων, τον προγεννητικό έλεγχο, την υπογονιμότητα, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, την υγιεινή του γεννητικού συστήματος. Συμβουλευτική γονεϊκότητας, μονογονεϊκής οικογένειας, υιοθεσίας, βίας στην οικογένεια, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
Ø  Στα πλαίσια της δράσης «Υπηρεσίες ανώδυνου τοκετού σε εγκύους»  το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει :ενημέρωση για τον τοκετό. Παρακολούθηση  επιτόκων- λεχωϊδων – νεογνών – ψυχολογική υποστήριξη – οδηγίες σχετικά με το αντικείμενό της. Εκμάθηση διάφορων τεχνικών αναπνοής, με στόχο να εφαρμοστούν κατά τον τοκετό, ώστε να είναι όσο το δυνατό ανώδυνος. Ασκήσεις που θα βοηθήσουν να διατηρηθεί η ευλυγισία της εγκύου. Ενημέρωση για θέματα θηλασμού και μητρότητας.
Ø  Στα πλαίσια της δράσης «Δημιουργική Απασχόληση νοσηλευομένων παιδιών στην Παιδιατρική Κλινική του ΓΝ Γιαννιτσών»  συμμετέχει μία νηπιαγωγός, που σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα της Παιδιατρικής μας Κλινικής απασχολεί τους μικρούς μας ασθενείς, ώστε να κάνει όσο το δυνατό δημιουργική και ευχάριστη τη διαμονή τους και να αυξήσει την ικανοποίηση τους καθώς και των γονέων – συνοδών από τη νοσηλείας τους, πραγματοποιώντας , σχολικές κατασκευές ,παιχνίδια μνήμης, μαθηματικών και παρατηρητικότητας ,χειροτεχνίες, κατασκευές ζωγραφικής, κουκλοθέατρο και θέατρο σκιών.
Ø  Στα πλαίσια της δράσης «Εξυπηρέτηση των κοινωνικά αδυνάτων (ΑΜΕΑ) ασθενών , προσερχομένων και νοσηλευομένων στο Γ.Ν. Γιαννιτσών» πραγματοποιείται μεταφορά ασθενών από και προς το Νοσοκομείο, ψυχολογική στήριξη σε ασθενείς, επαφή με το κοινωνικό- οικογενειακό  περιβάλλον για την αντιμετώπιση δυσχερειών, διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Ø  Στα πλαίσια της δράσης «Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και εμψύχωση ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές» πραγματοποιείται εμψύχωση και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ατόμων με ψυχικές  διαταραχές, βελτίωση φυσικής –σωματικής κατάστασης, εργοθεραπείας σε ψυχικά ασθενείς.
Ø  Στα πλαίσια της δράσης  «Υπέρ της πρόληψης στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά-Γυμνάσια- Λύκεια)» πραγματοποιείται ενημέρωση  σε θέματα πρόληψης υγείας, βοήθειες, διατροφή, αναιμίες, στεφανιαία νόσος , πρόληψη ασθενειών με τη διενέργεια εμβολίων, έλεγχος ύψους, βάρους, οπτικής οξύτητας, σκολίωσης.
Ø  Στις Δράσεις «Συντήρηση και Καλλωπισμός κήπων και Περιβάλλοντος χώρου του ΓΝ Γιαννιτσών»,  «Καθαρισμός, συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση του ΓΝ Γιαννιτσών» και « Συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση του ΚΥ Κρύας Βρύσης», πραγματοποιούνται ήδη συντηρήσεις του κτιριακού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου,   περιποίηση και αισθητική αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου , κήπου ,βάψιμο εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου του Γ.Ν. Γιαννιτσών και Κ.Υ. Κρ. Βρύσης, κλάδεμα δέντρων, κ.λ.π.
Ø  Στα πλαίσια της δράσης «Παρασκευή φαγητού στους χώρους των μαγειρείων του Νοσοκομείου και διανομή φαγητού σε κοινωνικά αδυνάτους (ΑΜΕΑ) ασθενείς που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν» πραγματοποιείται παρασκευή φαγητού στον χώρο των μαγειρείων του Νοσοκομείου  και εξυπηρετούνται κοινωνικά αδύνατοι (ΑΜΕΑ) ασθενείς που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν σε θέματα διατροφής.