Την δυνατότητα πληρωμής των λογαριασμών τους ανά μήνα και όχι ανά δίμηνο που ισχύει σήμερα θα δίνει στους πελάτες της η ΔΕΗ ακολουθώντας μια πρακτική ιδιωτικών παροχών ηλεκτρικής ενέργειας.